середа, 30 жовтня 2013 р.

Програма конференції ad fontes liturgicos IV

Instytut Liturgiczny
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie

Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowiezapraszają na
IV Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne  

Ad fontes liturgicos


Reformy Liturgii a powrót do źródeł

Kraków,  23 – 24.10. 2013W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele Rzymskokatolickim. W związku z tym kolejne, czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zostało zjawisku REFORMY LITURGII w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów, reprezentanci wielu różnych środowisk naukowych z 8 krajów Europy chcą wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie:
Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł ?
Głównymi organizatorami sympozjum „AFL IV” są ośrodki badawcze i uczelnie katolickie z Polski, Słowacji i Ukrainy. W tym roku na sympozjum wystąpią także badacze liturgii z Węgier, Włoch, Francji, Belgii i Słowenii. Z uwagi na liczny udział gości zagranicznych dwoma równoległymi językami sympozjum będą włoski i polski.
P   R   O  G   R   A   M

DZIEŃ PIERWSZY 23.10.2013

9.00     Otwarcie sympozjum             Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

9.30     SESJA 1:        IDEA REFORMY LITURGII
Thomas Pott OSB (Chevetogne, Belgia)  Reforma liturgii - idea wieku XX
Stefan Šak (Preszów, Słowacja) Odnowa liturgiczna w teologii prawosławnej

Erwin Mateja (Opole, Polska) Soborowa reforma liturgii Mszy św. jako próba powrotu do źródeł
11.00   Przerwa
11.30   SESJA 2:        WOKÓŁ REFORMY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
Goffredo Boselli (Bose, Włochy) Liturgia w językach narodowych jako owoc reformy Soboru Watykańskiego II
Janusz Mieczkowski (Kraków, Polska) Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre’a i lefebrystów
Marek Rembierz (Katowice, Polska) Rozumienie sensu odnowy liturgii i jej funkcji w ujęciu Józefa Ratzingera
Marco Gallo (Fossano, Włochy)  Soborowa reforma obrzędu sakramentu pokuty
Vojtech Bohač (Preszów, Słowacja) realizacja wymagań reformy soborowej w greckokatolickich księgach liturgicznych
13.30   Przerwa na obiad
15.00   SESJA 3:        HISTORYCZNE REFORMY LITURGII
Marek Blaza SI (Warszawa, Polska) Reforma Triduum Paschalnego w obrządku łacińskim i bizantyjskim
André Lossky (Paryż, Francja) Reformy typikonu bizantyjskiego
Simon Marinčak (Koszyce, Słowacja) Liturgia bizantyjsko-słowiańska sprzed reformy metropolity Kipriana
Job Getcha (Genewa, Szwajcaria) Reforma metropolity Kipriana
Michal Glevaňák (Preszów, Słowacja) Teksty Starego Testamentu w słowiańskich przekładach Liturgii św. Jakuba
Stanisław Ciupka (Bielsko-Biala, Polska) Obecność koncepcji hellenistycznych w początkach liturgii Kościoła
16.30   Przerwa
17.00   NIESZPORY             w kościele Nawrócenia św. Pawła
18.00   WYCIECZKA W OKOLICE  KRAKOWA
            TYNIEC (Opactwo Benedyktynów)
            PIEKARY (Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000”)
20.00   Kolacja w Piekarach

DZIEŃ DRUGI         24.10.2013

8.30     ZWIEDZANIE KATEDRY NA WAWELU
9.30     SESJA 4:        HISTORYCZNE REFORMY LITURGII
Georgi Minczew (Łódź, Polska) Anatemy przeciwko herezjom dualistycznym w bizantyjsko-słowiańskiej tradycji euchologicznej
Przemysław Nowakowski CM (Kraków, Polska) Źródła reformy liturgicznej Piotra Mohyły z połowy XVII w.
János Nyirán (Nyiregyhaza, Węgry) Węgierskojęzyczne źródła liturgiczne w Kościele greckokatolickim na Węgrzech. Od rękopisów do druków
Taras Shmanko (Lwów, Ukraina) Kształtowanie się komponentu liturgicznego w unijnej tożsamości kościelnej
11.00   OTWARCIE WYSTAWY  „Liturgia wczoraj i dziś”  w Muzeum Historyczno-Misyjnym Wacław Umiński CM  (Kraków, Polska)
11.30   SESJA 5:        TRADYCJE LOKALNE
Tamás Véghseő (Nyiregyhaza, Węgry) Wprowadzenie języka węgierskiego do liturgii grekokatolików w XIX-XX w. wraz z następstwami
Igor Vasylyshyn (Lwów, Ukraina) Nowe księgi liturgiczne jako owoc reformy w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim w 1 połowie XX wieku
Slavko Krajnc (Lublana, Słowenia) Wpływ miejscowych źródeł liturgicznych na inkulturację słoweńskich ksiąg liturgicznych
Vasyl Rudejko (Lwów, Ukraina) Reforma liturgii słowa w Służebniku ”Trzech Janów” z Preszowa
13.30   Przerwa na obiad
15.00   SESJA 6:        PERSPEKTYWY DALSZYCH REFORM
Robert Petkovšek (Lublana, Słowenia) Liturgia w oczach współczesnej filozofii
András Dobos (Nyiregyhaza, Węgry) Przywrócenie jedności sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wyzwanie dla Kościołów greckokatolickich regionu karpackiego
Augustin Solanski (Użgorod, Ukraina)  Próby reformy liturgicznej w celu szerszego użycia Psalmów w Litugii Godzin obrządku bizantyjskiego
Marcel Mojzeš (Preszów, Slovachia) Od zmiany formy do ponownego odkrycia treści liturgii. Wizja liturgii XXI wieku
16.30   Przerwa
17.00   PODSUMOWANIE I  ZAKOŃCZENIE:  Czy reformy liturgii są powrotem do źródeł ?
Transmisja sympozjum w radio:     www.nowohuckie.pl
Sympozjum odbędzie się w budynkach  
Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy /Aula ks. Konstantego Michalskiego CM /
w Krakowie  przy ul. Stradomskiej 4  (wejście przez furtę seminaryjną)
Organizator Sympozjum:
Instytut Liturgiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3, 31 - 069 Kraków
tel.: +48 12 422 69 57
e-mail: il@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl

Немає коментарів:

Дописати коментар