пʼятниця, 1 лютого 2013 р.

ЧЕРВЕНЬ 2013

Червень 1 Субота
1 (19) Св. свщмч. Патрикія, єп. Пруського, і тих, що з ним.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: свщмч., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і свщмч. По 9-ій пісні – світильний свщмч. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свщмч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. свщмч.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – Сл: тропар свщмч. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – свщмч.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 29 зач.; 12, 1-11. Єв. – Йо. 31 зач.; 8, 31-42. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом.

Вечірня: “Блажен муж”. На “Господи, взиваю” 10 стихир: 4 воскреснийх 4-го гласу, 3 Переполовинення і 3 Тріоді (неділі Самарянки), Сл.: Тріоді., І нині: догмат 4-го гласу. Вхід. Прокімен дня. На Стиховні: одна воскресна стихира 4-го гласу, а відтак стихири Пасхи, Сл.: Тріоді., І нині: “Воскресіння день”. По “Отче наш” тропар воскрес., Сл., І нині: Переполовинення.


Червень 2 Неділя
2 (20) Неділя 5-та після Пасхи, самарянки. Глас 4. Єв. 7.
Св. мч. Талалея.

Утреня: по “Бог Господь” тропар воскрес. (2), Сл., І нині: Переполовення. Катизми черг., сідальні неділ. «Ангельський собор». Іпакой, степенна і прокімен 4-го гласу. Єв. Йо. зач. 63; 20, 1-10. “Воскресіння Христове” (3), стихира воскрес. Канон Пасхи з його богородичним, Переполовення і Тріоді. Катавасія – ірмос канону Пасхи. По 3-ій – конд.-ікос Переполовення і сідальний Тріоді, Сл., І нині: Переполовення. По 6-ій – конд.-ікос Тріоді. “Чеснішу” не співаємо. По 9-ій – “Свят Господь Бог наш”(3) і світильний Пасхи: “Плоттю заснувши”, Сл.: світильний Тріоді., І нині: Переполовення. Хвалитних стихир 8: 6 воскрес. і 2 Тріоді. з двома приспівами, Сл.: Тріоді., І нині: ”Преблагословенна”. По вел. славослов’ї – тропар “Воскресши із гробу”. Відпуст Пасхи. Після відпусту “Сл., І нині”: стихира євангельська.

Часи: на всіх часах: тропар воскрес., Сл: тропар Переполовення. Кондаки: на 1-му та 6-му – Переполовення; на 3-му та 9-му – кондак Тріоді.

Літургія: антифони воскресні. Тропар воскресний і Переполовення, Сл.: кондак Тріоді, І нині: кондак Переполовення. Прокімен, Апостол, Алилуя і Євангеліє воскрес. Ап.Ді. 28 зач.; 11, 19-26; 29-30. Єв. – Йо. 12 зач.; 4, 5-42. Причасні – «Тіло Христове» і «Хваліте».

Вечірня: “Блажен муж”. На “Господи, взиваю” 8 стихир: 3 свята і 5 свв., Сл: свв., І нині: свята. Вхід. Прокімен дня. Три читання свв.: І Цар. 8, 22-30, Іс. 61, 10 – 62, 5, Іс. 60, 1-11. Стиховня свв., Сл.: свв., І нині: свята. По “Отче наш”: тропар свв., Сл., І нині: свята. Відпуст великий з помин. свв.

Червень 3 Понеділок
3 (21) Тиждень 5-ий після Пасхи.
+ Свв. великих царів і рівноап. Константина й Олени.

Утреня: по “Бог Господь” тропар свята (2), Сл.: свв., І нині: свята. Дві катизми черг., сідальні свв., Сл., І нині: свята. Полієлей, Величання та сідал. свв. Степенна “Від юності моєї”, прокімен свв., Єв. – Йо. 36 зач.; 10, 9-16. Пс 50 і стихира свв. «Воскресіння Христове» (1). Канон свята і свв. Катавасія «Відкрию уста мої». По 9-ій пісні – світильний свв. (2), Сл., І нині: свята. На Хвалитних 6 стихир: 3 свята і 3 свв., Сл.: свв., І нині: свята. По вел. славослов’ї – тропар свв., Сл., І нині: свята. Відпуст великий з помин. свв.

Часи: тропар свята і Слава: свв. Кондаки: на 1-му і 6-му – свята; на 3-му і 9-му – свв.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята і свв., Сл.: кондак свв., І нині: кондак свята. Прокімен, алилуя і причасний свята і свв. Ряд.: Ап. – Ді. 30 зач.; 12, 2-17. Єв. – Йо. 32 зач.; 8, 42-51. Свв.: Ап. – Ді. 49 зач.; 16, 1-5; 12-20. Єв. – Йо. 35 зач.; 10, 1-9. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 мч., Сл.: мч., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар мч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. мч.

Червень 4 Вівторок
4 (22) Св. мч. Василиска.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: мч., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і мч. По 9-ій пісні – світильний мч. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар мч., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. мч.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – Сл: тропар мч. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – мч.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 31 зач.; 12, 25-13, 12. Єв. – Йо. 33 зач.; 8, 51-59. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 прп., Сл.: прп., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар прп., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. прп.

Червень 5 Середа
5 (23) Прп. ісп. Михаїла, єп. Синадського. Прп. Євфросинії Полоцької, ігумені монастиря Святого Спаса.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: прп., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і прп. По 9-ій пісні – світильний прп. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар прп., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. прп.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – Сл: тропар прп. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – прп.

Літургія: антифони неділ. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 32 зач.; 13, 13-24. Єв. – Йо. 18 зач.; 6, 5-14. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свята (1). Відпуст великий з помин. свята і прп.

Червень 6 Четвер
6 (24) Віддання празника Преполовення.
Прп. Симеона, що на Дивній горі. Прп. Микити Стовпника, Переяславського чудотворця.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Катизми чергові., сідальні свята. Пс. 50. Канонів 2 як у сам день свята. По 9-ій пісні – світил. свята. На Хваліте стихири свята. Після Великого славосов’я тропар свята (1). Відпуст великий з помин. свята і прп.

Часи: на всіх тропар і кондак свята.

Літургія: тропар свята, Сл., І нині: кондак свята. Прокімен і алилуя свята. Ап. – Ді. 35 зач.; 14, 20-27. Єв. – Йо. 35 зач.; 9, 39-10, 9. Замість Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Причасний: «Хто їсть Мою плоть».

Вечірня: “Блажен муж”. На “Господи, взиваю” 8 стихир: 3 свята і 5 Предтечі., Сл.: Предтечі., І нині: Тріоді (неділі Самарянки). Прокімен дня і три читання Предтечі: Іс. 40, 1-3, 9; 41, 17-18; Малахії 3, 1-7, 12, 22-24; Муд. 4, 7, 16 – 5, 7. Стиховня Предтечі., Сл.: Предтечі, І нині: Тріоді. По “Отче наш”: тропар воскресний 4-го гласу, Сл.: Предтечі, І нині: богородичний воскресний за гласом «Слава». Відпуст великий з помин. Предтечі.

Червень 7 П’ятниця
7 (25) +Третє віднайдення чесної голови св. прор., Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана.

Утреня: по “Бог Господь” тропар воскресний 4-го гласу (2), Сл.: Предтечі, І нині: богородичний воскресний за гласом «Слава». Дві черг. катизми з сідальними Предтечі, Сл., І нині: Тріоді. Полієлей з Величанням, пополієлейний сідальний Предтечі, Сл., І нині: Тріоді. Степенна, глас 4: “Від юності моєї”. Прокімен Предтечі., Єв. Лк. зач. 31; 7, 17 – 30. «Воскресіння Христове». Пс. 50 і стихира Предтечі. Канон Предтечі і Тріоді. По 9-ій пісні – світильний Предтечі, Сл., І нині: Тріоді. Хвалитних стихир 6 - 3 Тріоді і 3 Предтечі, Сл.: Предтечі, І нині: Тріоді. По вел славослов’ї – тропар воскресний, Сл.: Предтечі, І нині: богородичний воскресний за гласом «Слава». Відпуст великий з помин. Предтечі.

Часи: тропар воскресний, Слава: Предтечі. Кондаки: на 1-му і 6-му – Тріоді; на 3-му і 9-му – Предтечі.

Літургія: антифони воскресні. Тропар воскресний і Предтечі, Сл.: кондак Предтечі, І нині: кондак Тріоді. Прокімен, алилуя і причасний - неділі і Предтечі. Ряд.: Ап. – Ді. 36 зач.; 15, 5-34. Єв. – Йо. 37 зач.; 10, 17-28. Предтечі: Ап.: 2 Кор. 171 зач.; 2, 6-15. Єв.: Мт. 40 зач.; 11, 2-15. Відпуст з помин свята і Предтечі.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 Тріоді і 3 ап., Сл.: ап., І нині: догмат 4-го гласу. Прокімен дня. Стиховня Тріоді. По “Отче наш” – тропар воскресний., Сл.: ап., І нині: богородичний воскресний за гласом «Слава». Відпуст великий з помин. ап.

Червень 8 Субота
8 (26) Св. ап. Карпа, одного з сімдесятьох.

Утреня: по “Бог Господь” тропар воскресний 4-го гласу, Сл.: ап., І нині: богородичний воскресний за гласом «Слава». Сідальні Тріоді. “Воскресіння Христове” (1). Пс. 50. Канон Тріоді і ап. По 9-ій пісні – світильний ап. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар воскресний., Сл.: ап., І нині: богородичний воскресний за гласом «Слава»

Часи: на всіх тропар воскресний, Сл.: на 3-му та 9-му – тропар ап. Кондаки: на 1-му та 6-му – Тріоді; на 3-му та 9-му – ап.

Літургія: антифони воскресні. Тропар воскресний, Сл.: кондак Самарянки, І нині: кондак Пасхи. Ап. – Ді. 37 зач.; 15, 35-41. Єв. – Йо. 38 зач.; 10, 27-38. Замість «Достойно» - «Ангел сповіщав». Причасний свята.

Вечірня: “Блажен муж”. На “Господи, взиваю” 10 стихир: 7 воскрес. 5-го гласу і 3 Сліпородженого (далі - свята)., Сл.: свята., І нині: догмат 5-го гласу. Вхід. Прокімен дня. На Стиховні: одна воскресна стихира 5-го гласу, відтак стихири Пасхи, Сл.: свята, І нині: “Воскресіння день”. По “Отче наш”: тропар воскрес., Сл., І нині: богород. воскрес. Відпуст Пасхи (без хреста).

Червень 9 Неділя
9 (27) Неділя 6-та після Пасхи, сліпородженого. Глас 5. Єв. 8.
Св. свщмч. Терапонта.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар воскрес. (2), Сл.: І нині: богород. воскрес. Катизма черг., сідальні воскрес. «Ангельський собор». Іпакой, степенна і прокімен 5-го гласу, Єв. – 8, Йо. 64 зач.; 20, 11-18. “Воскресіння Христове” (3), стихира неділ. Канон Пасхи і Сліпородженого; катавасія – ірмоси канону Вознесіння. По 3-ій – конд.-ікос Пасхи і сідальний Сліпородженого, по 6-ій – конд.-ікос Сліпородженого. По 9-ій – “Свят Господь Бог наш” (3), світил. Пасхи, Сл., І нині: світил. Сліпородженого. Хвалитних стихир 8: 7 воскрес. і Сліпородженого зі своїм приспівом., Сл.: Сліпородженого, І нині: “Преблагословенна”. По вел. славослов’ї – тропар “Сьогодні спасіння світу”. По відпусті: стихира євангел.

Часи: на всіх часах тропар воскрес. і кондак Сліпородженого.

Літургія: антифони воскрес. Тропар воскрес. Сл: конд. Сліпородженого., І нині: кондак Пасхи. Все інше свята. Ап. – Ді. 38 зач.; 16, 16-34. Єв. – Йо. 34 зач.; 9, 1-38. Причасний – “Тіло Христове” та “Хваліте Господа”.

Вечірня: катизми нема. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 прп., Сл: прп., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар прп., Сл., І нині: богород. воскресний за гласом тропаря прп.

Червень 10 Понеділок
10 (28) Тиждень 6-ий після Пасхи.
Прп. Микити, єп. Халкидонського.

Утреня: по “Бог Господь” тропар неділ. 5-го гласу (2), Сл.: тропар прп., І нині: богород. воскрес. за гласом «Слава». Дві катизми черг., сідальні свята. “Воскресіння Христове” (1) Пс 50. Канон свята і прп. По 9-ій пісні – світильний прп., Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш» – тропар неділ. 5-го гласу, Сл.: прп., І нині: богород. воскрес. за гласом тропаря прп. Відпуст великий з помин. прп.

Часи: на всіх тропар неділ., а на 3 і 9 – ще Сл: тропар прп. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – прп.

Літургія: антифони неділ. Тропар неділ., Сл.: кондакак неділ., І нині: кондак Пасхи; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 39 зач.; 17, 1-15. Єв. – Йо. 40 зач.; 11,47-57. Замість “Достойно” – «Ангел сповіщав».

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 прпмчц., Сл: прпмчц., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар неділ. 5-го гласу, Сл.: прпмчц., І нині: богород. воскрес. за гласом тропаря прпмчц.

Червень 11 Вівторок
11 (29) Св. прпмчц. Теодосії, діви.

Утреня: по “Бог Господь” тропар неділ. 5-го гласу (2), Сл.: тропар прпмчц., І нині: богород. воскрес. за гласом «Слава». Дві катизми черг., сідальні свята. “Воскресіння Христове” (1) Пс 50. Канон свята і прпмчц. По 9-ій пісні – світильний прпмчц., Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По «Отче наш» – тропар неділ. 5-го гласу, Сл.: прпмчц., І нині: богород. воскрес. за гласом тропаря прпмчц. Відпуст великий з помин. прпмчц.

Часи: на всіх тропар неділ., а на 3 і 9 – ще Сл: тропар прпмчц. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – прпмчц.

Літургія: антифони неділ. Тропар неділ., Сл.: кондакак неділ., І нині: кондак Пасхи; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 40 зач.; 17, 19-28. Єв. – Йо. 42 зач.; 12, 19-36. Замість “Достойно” – «Ангел сповіщав».

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир свята, Сл., І нині: свята. Прокімен дня. На стиховні одна воскресна стихира 5 гласу і стихири Пасхи. «Христос воскрес» (1). По “Отче наш”: тропар воскрес, Сл., І нині: його богородичний. Відпуст пасхальний, середній, без хреста, з поминанням прп.

Червень 12 Середа
12 (30) Віддання Пасхи.
Прп. Ісаакія, ігумена обителі Далматської.

Утреня: по “Бог Господь” тропар неділ. (2), Сл., І нині: його богород. Після першої катизми воскрес. сідальний, після другої – сідальний Тріоді. “Воскресіння Христове” (1). Пс 50. Канонів 3: Пасхи, Сліпородженого і передсвяття Вознесіння. Катавасія Вознесіння. По 3-ій – конд.-ікос Сліпородженого і його сідальний, Сл., І нині: сідальний передсвяття; по 6-ій – конд.-ікос Пасхи, на 9-ій пісні – «Ангел сповіщав»; по 9-ій – світильний Пасхи (2), Сл., І нині: світильний Сліпородженого. Хвалитних стихир 8 Сліпородженого і стихири Пасхи, «Христос воскрес» (1). Після Великого славослов’я тропар воскрес., Сл., І нині: його богород. Відпуст пасхальний, середній, без хреста, з поминанням мчч. і прп.

Часи: на всіх тропар воскрес., і кондак Сліпородженого.

Літургія: антифони неділ. Тропар неділ., Сл.: кондак неділ., І нині: кондак Пасхи; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 41 зач.; 18, 23-28. Єв. – Йо. 43 зач.; 12, 36-47. Замість “Достойно” – «Ангел сповіщав».

Вечірня: катизми нема. На “Господи, взиваю” 10 свята, Сл., І нині: свята. Прокімен дня, три читання свята: Зах. 14, 4; 14, 11, Іс. 2, 1-3, Іс. 62, 10-12; 63, 1-2; 63, 7-9. Литія свята. Стиховня свята. На благословенні хлібів тропар свята (3). Відпуст великий свята.

Червень 13 Четвер
13 (31) + ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЄ.
Св. ап. Єрмія. Св. мч. Єрмея.

Утреня: по “Бог Господь” тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Сідальні свята, Полієлей, Величання, приспів болгарський, сідальний свята. Степенна, 4-го гласу: “Від юності моєї”, прокімен свята. Єв. Мр. зач. 71; 16, 9-20 (3-є неділ.). Пс. 50 та стихира свята. Канонів 2 свята. Катавасія – ірмос канону Зіслання Св. Духа. По 3-ій – сідальний свята. По 6-ій – конд.-ікос свята. Немає “Чеснішу”. По 9-ій – світил. свята (2), Сл., І нині: світил. той самий. Хвалитних стихир 4 – свята, Сл., І нині: свята. По вел. славослов’ї – тропар свята. Відпуст великий.

Часи: на всіх тропар і кондак свята.

Літургія: антифони, вхідне та все інше – свята. Ап. – Ді. 1 зач.; 1, 1-12. Єв. – Лк. 114 зач.; 24, 36-53.

У сам день свята, в посвяття та віддання свята замість “Ми виділи...” і “Нехай сповняться...” співаємо стих “Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя”.

Вечірня: катизми нема. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята, 3 мч., Сл.: мч., І нині: свята. Великий прокімен “Бог наш на небі”. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар мч., Сл., І нині: свята.

Червень 14 П’ятниця
14 (1) Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що з ним.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: мч., І нині: свята. Катизми черг., сідал. свята. Пс. 50. Канон свята та мч. По 9-ій пісні – світильний мч. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар мч., Сл. І нині: свята.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар мч. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – мч.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 42 зач.; 19, 1-8. Єв. – Йо. 47 зач.; 14, 1-11. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і мч.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 св., Сл.: св., І нині: догмат 5-го гл. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар св., Сл., І нині: свята.

Червень 15 Субота
15 (2) Св. Никифора, ісп.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: св., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята та св. Катавасія по 3-ій, 6-ій, 8-ій та 9-ій пісні – ірмос канону св. По 3-ій – конд.-ікос і сідал. св. По 6-ій – конд.-ікос свята. По 9-ій – світил. св. (2), Сл., І нині: світил. свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар св., Сл. І нині: свята.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар св. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – св.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 43 зач.; 20, 7-12. Єв. – Йо. 48 зач.; 14, 10-21. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і св.

Вечірня: “Блажен муж”. На “Господи, взиваю” 10 стихир: 3 неділ., 3 Вознесіння (далі свята), і 4 Отців, Сл.: Отців, І нині: догмат 6 гласу. Прокімен дня. Читання три: Буття 14, 14-20, Второзаконня 1, 8-17, Второзаконня 10, 14-21. Стиховня неділ., Сл.: Отців, І нині: свята. По “Отче наш”: тропар недільний, Сл.: Отців, І нині: свята. Відпуст великий недільний з помин. Отців.

Червень 16 Неділя
16 (3) Неділя 7-ма після Пасхи, свв. отців I-го Вселенського Собору. Глас 6. Єв. 10.
Св. мч. Лукиліяна і тих, що з ним.

Утреня: по “Бог Господь” тропар неділ. (2), Сл.: Отців, І нині: свята. Катизми дві черг. з неділ. сідальними. Іпакой, степенна і прокімен 6-го гласу. Єв. Йо. зач. 66; 21, 1-14. “Воскресіння Христове”, Пс. 50. Канон неділ. 6-го гласу, Вознесіння і Отців. Катавасія “Божественним покровом”. По 3-ій – конд.-ікос Вознесіння, сідальний Отців, Сл: Отців, І нині: Вознесіння. По 6-ій – конд.-ікос Отців. По 9-ій – світильний неділ., Сл.: Отців, І нині: свята. Хвалитні стихир 8: 4 неділ. і 4 Отців, Сл.: Отців, І нині: “Преблагословенна”. По вел. славослов’ї – тропар “Воскресши із гробу”. Відпуст великий з помин. свята і св.

Часи: на всіх тропар неділ., Сл: на 1-му та 6-му – тропар Вознесіння, а на 3-му та 9-му – тропар Отців. Кондаки: на 1-му та 6-му – Вознесіння; на 3-му та 9-му – Отців.

Літургія: тропар воскрес., Вознесіння та Отців, Сл: кондак Отців, І нині: конд. Вознесіння. Прокімен, алилуя – Отців. Ап. Ді. зач. 44; 20, 16-18; Єв. Йо. зач. 56; 17, 1-13. Причасний “Хваліте” та Отців.

Вечірня: катизми нема. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 св., Сл.: св., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар св., Сл., І нині: свята. Відпуст з помин. свята і св.

Червень 17 Понеділок
17 (4) Тиждень 7-ий після Пасхи.
Св. Митрофана, патр. Царгородського.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: св., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і св. По 9-ій – світильний св. (2), Сл., І нині: світил. свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар св., Сл. І нині: тропар свята.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар св. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – св.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 45 зач.; 21, 8-14. Єв. – Йо. 49 зач.; 14, 27-15 7. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і св.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 свщнмч., Сл.: свщнмч., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар свщнмч., Сл., І нині: свята. Відпуст з помин. свята і свщнмч.

Червень 18 Вівторок
18 (5) Св. свщмч. Доротея, єп. Тирського. Св. мч. Косми, пресвітера вірменського.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: свщмч., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і свщмч. По 9-ій – світильний свщмч. (2), Сл., І нині: світил. свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свщмч., Сл. І нині: тропар свята.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар свщмч. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – свщмч.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 46 зач.; 21, 26-32. Єв. – Йо 53 зач.; 16, 2-13. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і свщмч.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 прп., Сл.: прп., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар прп., Сл., І нині: свята. Відпуст з помин. свята і прп.

Червень 19 Середа
19 (6) Прп. Висаріона, чудотворця.
Прп. Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі, ісп.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: прп., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і прп. По 9-ій – світильний прп. (2), Сл., І нині: світил. свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар прп., Сл. І нині: тропар свята.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар прп. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – прп.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 47 зач.; 23, 1-11. Єв. – Йо. 54 зач.; 16, 15-23. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і прп.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята і 3 свщнмч., Сл.: свщнмч., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар свщнмч., Сл., І нині: свята. Відпуст з помин. свята і свщнмч.

Червень 20 Четвер
20 (7) Св. свщмч. Теодота, єп. Анкирського.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: свщмч., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята і свщмч. По 9-ій – світильний свщмч. (2), Сл., І нині: світил. свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свщмч., Сл. І нині: тропар свята.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар свщмч. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – свщмч.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Ді. 48 зач.; 25, 13-19. Єв. – Йо. 55 зач.; 16, 23-33. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і свщмч.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир свята, Сл., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свята (1).

Червень 21 П’ятниця
21 (8) Віддання Вознесення.
Перенесення мощів св. влкмч. Теодора Тирона.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята. По 3-ій – сідальний свята. По 6-ій – конд.-ікос свята. По 9-ій – світил. свята. На Хвалитних стихири свята. Після Великого славослов’я тропар свята (1). Відпуст великий з помин. свята.

Часи: на всіх тропар і кондак свята.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап – Ді. 50 зач.; 27, 1-44. Єв. – Йо. 57 зач.; 17, 18-26. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і влкмч.

Вечірня (багряні ризи): мирна єктенія за усопших. Катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 мученичних Октоїха, 3 Тріоді, Сл.: Тріоді, І нині: догмат 6 гл. Алилуя на 8 глас зі стихами. Стиховня Октоїха, Сл.: Тріоді, І нині: Тріоді. По “Отче наш”: тропар «Глибиною мудрості», Сл., І нині: «Тебе і стіну і пристанище маємо». Відпуст за усопших, а відтак виголос: «В блаженнім успенні» та «Вічная пам’ять».

Червень 22 Субота
22 (9) Субота заупокійна.
Св. Кирила, архиєп. Олександрійського.

Утреня: Мирна єктенія за померлих. Замість “Бог Господь” співаємо алилуя на 8-й глас з трьома стихами за померлих. Тропар за померлих (2), Сл., І нині: його богород. Катизма 16-та черг., мала єктенія і сідальні Октоїха. Все інше до канону, як на парастасі, тобто 17-та катизма (“Непорочні”) із своїми приспівами, поділена на дві статії, з яких перша закінчується єктенією за померлих, а друга – тропар за померлих. Відтак співаємо єктенію за померлих, сідальний за померлих і Пс. 50. Канон храму і Тріоді. Катавасія – ірмос канону Тріоді. По 3-ій – сідал. Тріоді. По 6-ій – конд.-ікос Тріоді; по 9-ій – світильний Тріоді. Хвалитних стихир 4 Тріоді, Сл., І нині: Тріоді. Мале славослов’я. Стиховня Октоїха, Сл, І нині: Тріоді. По “Отче наш”: тропар за померлих, Сл., І нині: богород. за померлих і “У блаженному успенні”, як на Вечірні.

Часи: на всіх тропар і кондак за померлих.

Літургія: вся Служба за померлих, тільки Ап.-Єв. спочатку дня, а потім за померлих. Ряд.: Ап. – Ді. 51 зач.; 28, 1-31. Єв. – Йо. 67 зач.; 21, 15-25. За упокій: Ап. – 1 Сол. 270 зач.; 4, 13-17. Єв. – Йо. 16 зач.; 5, 24-30.

Вечірня: після “Слава святій” за галицьким звичаєм всі приклякають під час співання “Царю небесний”. «Блажен муж». На “Господи, взиваю” 10 стихир свята, Сл., І нині: свята. Прокімен дня. Три читання: Числа 11, 16-17, 24-29, Йоіла 2, 21-27; 3, 1-5, Єз. 36, 24-28. Литія та Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свята (3). Відпуст великий.

Червень 23 Неділя
23 (10) Неділя 8-ма після Пасхи.
+ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ.
Св. свщмч. Тимотея, єп. Пруського.

Утреня: по “Слава святій” за галицьким звичаєм всі приклякають під час співання “Царю небесний”. На “Бог Господь” тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Сідальні свята. Полієлей, Величання, приспів болгарський, сідальний свята, Сл., І нині: той самий. Степенна, глас 4: “Від юності моєї”. Прокімен свята. Єв. Йо. зач. 65; 20, 19-23 (9-те неділ.). Пс. 50 та стихира свята. Два канони свята. По 3-ій – сідальний вята. По 6-ій – конд.-ікос свята. “Чеснішу» не співаємо, а приспіви свята. По 9-ій – світильний свята (2), Сл., І нині: той самий. Хвалитних стихир 6 – свята, Сл., І нині: «Царю небесний». По вел. славослов’ї – тропар свята (1). Відпуст великий свята.

Часи: на всіх тропар і кондак свята.

Літургія: антифони, вхідне та все інше – свята. Замість Трисвятого – «Ви, що в Христа хрестилися». Ап. – Ді. 3 зач.; 2, 1-11. Єв. – Йо. 27 зач.; 7, 37-52; 8, 12. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Причасний “Дух Твій благий”.

Вечірню співаємо одразу по закінченні Літургії. Після “Благословенний Бог наш” за галицьким звичаєм всі приклякають під час співання “Царю небесний”. На “Господи, взиваю” 6 стихир свята, Сл., І нині: «Царю небесний». Великий прокімен, глас 7: “Хто Бог великий, як Бог наш”. Мала єктенія і далі слідує перша коліноприклонна молитва. Після єктенії “Промовмо всі” мала єктенія і друга коліноприклонна молитва. По “Сподоби, Господи” мала єктенія і третя коліноприклонна молитва. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар свята. Відпуст великий:
«Ти, що з отчого і божественного лона вийшов, і з неба на землю зійшов, і прийняв усе наше єство, і обожествив його, а після того знову на небеса вийшов, і сидиш праворуч Бога і Отця, Ти послав на святих своїх учеників і апостолів божественного і святого, і єдиносущного і єдиносильного, і єдинославного і соприсносущного Духа, і Ним просвітив їх, а ними всю вселенну, Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої і пренепорочної святої своєї Матері, святих славних, прехвальних богопроповідників і духоносних апостолів і всіх святих помилує і спасе нас як благий і чоловіколюбець».

Якщо храм на честь Пресвятої Тройці, Стихири на Литії брати з вчорашньої Вечірні, а по “Отче наш”: тропар Пресвятої Тройці (2) і тропар Зіслання (1).

Червень 24 Понеділок
24 (11) Тиждень 1-ий по Зісланні Святого Духа.
Святого Духа. Пресвятої Тройці. Загальниця.
+ Свв. апп. Вартоломея й Варнави.

Утреня: по “Бог Господь” тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Катизми черг. Сідальні свята. Пс. 50. (Де є храм Пресвятої Тройці, по двох сідал. буде Величання, сідал. і прокімен з вчорашньої Утрені. Єв. Мт. зач. 116; 28, 16-20). Обидва канони свята. По 3-ій – сідал. свята, Сл., І нині: сідал. той самий. По 6-ій – конд.-ікос свята. Немає “Чеснішу”, а приспів свята. По 9-ій – світильний свята (2), Сл., І нині: той самий. Хвалитних стихир 6 – свята, Сл., І нині: свята. По вел. славослов’я – тропар свята (1). Відпуст великий свята.

Часи: на всіх тропар і кондак свята.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята. Прокімен, алилуя та причасний свята. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Ап. – Еф. 229 зач.; 5, 9-19. Єв. – Мт. 75 зач.; 18, 10-20.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята. і 3 прп., Сл.: прп., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар прп., Сл.., І нині: свята. Відпуст середній з помин. свята і прп.

Червень 25 Вівторок
25 (12) Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Атонського.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: прп., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята та прп. По 9-ій – світильний прп. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар прп., Сл. І нині: свята. Відпуст середній з помин. свята і прп.

Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар прп. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – прп.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Ап. – Рим. 79 зач.; 1, 1-7; 13-17. Єв. – Мт. 10 зач.; 4, 25-5, 13. Відпуст з помин. свята і прп.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята. і 3 мчц., Сл.: мчц., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар мчц., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. свята і мчц.

Червень 26 Середа
26 (13) Св. мчц. Акилини. Св. Трифилія, єп. Левкусії Кипрської.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: мчц., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята та мчц. По 9-ій – світильний мчц. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар мчц., Сл. І нині: свята. Відпуст середній з помин. свята і мчц.
Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар мчц. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – мчц.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Ап. – Рим. 80 зач.; 1, 18-27. Єв. – Мт. 12 зач.; 5, 20-26. Відпуст з помин. свята і мчц.

Вечірня: «Блажен муж». На “Господи, взиваю” 8 стихир: 3 свята і 5 блаженних мчч., Сл.: мчч., І нині: свята. Вхід. Прокімен дня і три читання мчч.: Іс. 43, 9-14; Муд. 3, 1-9; Муд. 5, 15-23; 6, 1-3. Литія мчч., Сл.: мчч., І нині: свята. Стиховня мчч., Сл.: мчч., І нині: свята. По благословенні хлібів тропар «Богородице Діво» (2) і мчч. (1). Відпуст великий з помин. свята і мчч.

Червень 27 Четвер
27 (14) + Бл. свщнмч. єп. Миколая (Чарнецького) та ін. Св. прор. Єлисея. Св. Методія, патр. Царгородського.

Утреня: по “Бог Господь” тропар свята (2), Сл.: мчч., І нині: свята. Катизми черг., сідальні мчч., Сл., І нині: свята. Полієлей, Величання, мала єктенія та сідал. мчч., Сл., І нині: свята. Степенна 4-го гласу: «Від юності моєї» і прокімен мчч. Єв. Лк. 106 зач.; 21,12-19. Пс. 50 стихира мчч. Канон свята і мчч. Катавасія “Божественним покровом”. По 3-ій – конд.-ікос свята і сідал. мчч.; по 6-ій – конд.-ікос мчч.; по 9-ій – світил. мчч., Сл., І нині: свята. Хвалитніх стихир 6: 3 свята і 3 мчч., Сл.: мчч., І нині: свята. По вел. славослов’ї – тропар мчч., Сл., І нині: свята. Відпуст великий з помин. свята і мчч.

Часи: на всіх – тропар свята, Слава: мчч.; кондаки – поперемінно, тобто на 1-му і 6-му – свята, на 3-му і 9-му – мчч.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята і мчч., Сл.: кондак мчч., І нині: кондак свята. Прокімен, алилуя і причасний – свята і святого; апостол і євангелія – дня і мчч. Замість „Достойно” – ірмос свята. Дня: Ап. – Рим. 81 зач.; 1, 28-2, 9. Єв. – Мт. 13 зач.; 5, 27-32. Свщнмчч.: Ап. - Еф. 233 зач., 6:10-17. Єв. - Мт. 36 зач.; 10:16-22. Причасний свята і мчч.

Вечірня: катизми нема. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 свята. і 3 прор., Сл.: прор., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш” – тропар прор., Сл., І нині: свята. Відпуст середній з помин. свята і прор.


Червень 28 П’ятниця
28 (15) Св. прор. Амоса. Прп. Єроніма, пресвітера Стридонського.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл.: прор., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята та прор. По 9-ій – світильний прор. (2), Сл., І нині: світильний свята. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар прор., Сл. І нині: свята. Відпуст середній з помин. свята і прор.
Часи: на всіх тропар свята; на 3 та 9 – ще Сл.: тропар прор. Кондаки: на 1 та 6 – свята; на 3 та 9 – прор.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: кондак свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Ап. – Рим. 82 зач.; 2, 14-29. Єв. – Мт. 14 зач.; 5, 33-41. Відпуст з помин. свята і прор.

Вечірня: катизма чергова. На “Господи, взиваю” 6 стихир свята, Сл., І нині: свята. Прокімен дня. Стиховня свята. По “Отче наш”: тропар свята (1).

Червень 29 Субота
29 (16) Віддання П’ятдесятниці.
Св. чудотворця Тихона Аматунтського.

Утреня: по “Бог Господь”: тропар свята (2), Сл., І нині: свята. Катизми черг., сідальні свята. Пс. 50. Канон свята. По 3-ій – сідальний свята. По 6-ій – конд.-ікос свята. По 9-ій – світильний свята. На Хвалитних стихири свята. Після Великого славослов’я тропар свята (1). Відпуст великий з помин. свята.

Часи: на всіх тропар і кондак свята.

Літургія: антифони: перші два – свята, третій – загальний з приспівом свята, також і “Прийдіте, поклонімся”. Тропар свята, Сл., І нині: конд. свята; Прокімен, алилуя і причасний свята. Ап. – Рим. 79 зач.; 1, 7-12. Єв. – Мт. 15 зач.; 5, 42-48. Замість “Достойно” – ірмос 9-ї пісні канону свята з його приспівом. Відпуст з помин свята і св.

Вечірня: “Блажен муж”. На “Господи, взиваю” 10 стихир: 4 воскрес. і 6 Всіх святих, Сл.: Всіх святих, І нині: догмат 8-го гласу. Прокімен дня. Читання три: Ісаї 43, 9-14, Мудрості 3, 1-9, Мудрості 5, 15-23; 6, 1-3. Стиховня неділ., Сл.: Всіх святих, І нині: богород. за гласом Сл. По “Отче наш” – тропар неділ., Сл.: тропар Всіх святих, І нині: богород. за гласом Слава.

Червень 30 Неділя
30 (17) Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа. Всіх святих. Глас 8. Єв.1
Свв. мчч. Мануїла, Савела й Ісмаїла. Прп. Іпатія, ігумена Руфеніянського.

Утреня: по “Бог Господь” тропар неділ. (2), Сл.: тропар Всіх святих, І нині: богород. за гласом «Слава». Катизми дві черг. з сідальними неділ. ”Ангельський собор”, іпакой, степенна, прокімен 8-го гласу. Єв. Мт. зач. 116; 28, 16-20. “Воскресіння Христове”, Пс. 50. Канон воскресний та Всіх святих. Катавасія “Відкрию уста мої”. По 3-ій – сідальний Всіх святих, Сл., І нині: його богород. По 6-ій – конд.-ікос Всіх святих. Співаємо “Чеснішу”. По 9-ій – світильний неділ., Сл.: Всіх святих, І нині: богород. Хвалитні: 8 стихир – 5 – неділ. і 3 – Всіх святих, Сл.: стихира євангел., І нині: “Преблагословенна”. По вел. славослов’ї – тропар “Воскресши із гробу”. Відпуст великий.

Часи: на всіх тропар неділ., Сл.: Всіх святих. Кондаки: Всіх святих.

Літургія: тропар неділ., Всіх святих, Сл.: кондак Всіх святих, І нині: неділ. Прокімен, алилуя – неділ. і Всіх Святих. Ап. Євр. зач. 330; 11, 33-12, 2; Єв. Мт. зач. 38; 10, 32-33. 37-38; 19, 27-30. . Причасний “Хваліте” та "Радуйтеся праведні".

Вечірня: катизми нема. На “Господи, взиваю” 6 стихир: 3 Октоїха; 3 мч., Сл.: мч., І нині: богород. за гласом «Слава». Прокімен дня. Стиховня Октоїха. По “Отче наш”: тропар мч., Сл., І нині: богород. відпустовий за гласом тропаря мч. і за днем тижня.

Немає коментарів:

Дописати коментар